Prídavné ASP a ASP.NET komponenty

Na všetkých našich webhostingových serveroch s OS Windows Server je možné využiť nasledujúce prídavné ASP a ASP.NET komponenty:
 
- Persits AspEmail (http://www.aspemail.com/)
- Persits AspJpeg (http://www.aspjpeg.com/)
- Persits AspUpload (http://www.aspupload.com/)
- Persits AspPDF (http://www.asppdf.com/)

- ASPSmartUpload (http://www.aspsmart.com/)
- w3JMail (http://www.dimac.net)

- ISAPIRewrite3 (http://www.helicontech.com/isapi_rewrite/)
 
Na uvedených URL a v dolnej časti tohoto príspevku nájdete potrebné manuály, ukážkové skripty a Assembly na využívanie komponentov v ASP a ASP.NET aplikáciách. V prípade ASP.NET pridajte Assembly do Vašej aplikácie ako Referenciu a umiestnite ju na webhostingu do adresára /bin.
 
Ukážkové skripty a potrebné assembly pre komponenty Persits: https://support.forpsi.com/attachments/persits-examples.zip