Plesk - objednávka licencie

Ako môžem licenciu Plesk objednať?
 
Pre objednávku licencie zašlite autorizovaný tiket na naše obchodné oddelenie. Do objednávky, prosím, uveďte identifikátor služby (č. objednávky v tvare C123456789) a typ licencie, o ktorý máte záujem. Aktuálna ponuka a cenník sú k dispozícii na domovskej stránke služby LINK.
Pokiaľ o licenciu požiadate cca 3 týždne a menej pred exspiráciou služby Classic VPS, licenciu vám rovno vystavíme. Platiť ju budete až spolu s predĺžením služby. Pokiaľ bude do exspirácie služby zostávať dlhšie obdobie, najskôr vám nafakturujeme prenájom licencie odo dňa žiadosti do dátumu exspirácie služby. Po prijatí tejto platby vám potom licenciu vystavíme.
 
Kedy budem mať licenciu k dispozícii?
Licenciu vystavuje naše obchodné oddelenie, ktoré je k dispozícii iba v pracovné dni. Licenciu vám vystavíme najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky, príp. po prijatí poplatku za licenciu, ak bol účtovaný.
 
Ako mám licenciu použiť?
Obchodné oddelenie vám zašle e-mailom licenčný súbor. Postup pre aktiváciu licencie na serveri je popísaný tu LINK.