Emailový robot je virtuální účet, který zasílá automatické odpovědi na zprávy doručené do schránky a současně zprávu přeposílá na adresu, jejíž jméno bylo zadáno při vytvoření účtu.
 
Přidání emailového robota
Přihlaste se do webmailu pomocí účtu postmaster nebo jiného privilegovaného účtu (Správa přístupu).
 
V horním menu klikněte na tlačítko pro odhlášení a z nabídky zvolte položku Administrace.
Pristup do administrace
 
V levém hlavním menu zvolte položku Emailoví roboti a klikněte na tlačítko Přidat emailového robota.
 
Ve formuláři zadejte název robota a klikněte na tlačítko Přidat. Poté robota kliknutím na jeho název otevřete pro úpravy.
Uprava robota
  • Adresa pro zaslání kopie - zadejte adresu, na kterou mají být přeposílané emaily zaslané na adresu robota (je možné zadat pouze jednu adresu)
  • Automatická odpověď - text, který bude zaslán původnímu odesílateli emailu.
 
Na stránce se rovněž nachází několik záložek, které umožňují u schránky nastavit antispamová pravidla tak, jak to znáte z nastavení běžné schránky. 
  • Antispam - nastavení se od fyzické schránky liší tím, že nelze nastavit přesouvání zpráv do složky Spam 'schránka fyzicky neexistuje) 
  • Whitelist
  • Blacklist
 
Změny provedené na stránce uložte kliknutím na tlačítko Uložit (jeho název se mění podle toho, v jaké sekci se nacházíte).
 
 
Úpravy
V seznamu klikněte na tlačítko Upravit nacházející se u příslušného robota na konci řádku.
 
Dále postupujte stejně jako při vytvoření robota.
 
 
Export
V seznamu vyberte požadované roboty a klikněte na tlačítko Export nacházející se pod seznamem.
 
Emailové adresy včetně nastaveného přeposílání jsou vyexportované do formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami).
 
Exportuje se název robota a adresa pro zasílání kopie, nastavení antispamu včetně počtu adres v blacklistu a whitelistu
 
 
Smazání
Jednotlivé roboty můžete smazat při jejich úpravách pomocí tlačítka Smazat umístěném v pravém horním rohu okna.
 
Při hromadném mazání nejprve vyberte v seznamu požadované roboty a poté klikněte na tlačítko Smazat nacházející se pod seznamem.