Automatická odpověď


Pro nastavení automatické odpovědi klikněte na horním menu na záložku Nastavení.
 
Jestliže není tato položka v menu zobrazená (většinou při nižších rozlišeních monitoru nebo menší velikosti okna prohlížeče), klikněte na záložku Další.
menu Volby
 
V hlavním levém menu zvolte v sekci Účet položku Přesměrování / Automatická odpověď.
Automaticka odpoved
Zaškrtněte volbu Zapnout v sekci Zasílání automatických odpovědí… a zadejte obsah zprávy.
 

V rámci automatické odpovědi lze nastavit určitá omezení
Omezení počtu odpovědí zaslaných v určitém časovém úseku.
  • Nastavení je platné vždy pro jednoho odesílatele. Konkrétně - pokud jsou do schránky opakovaně doručovány emaily z jedné a té samé adresy, budou v našem případě za 24 hodin odeslané pouze 3 automatické odpovědi.
 
Časové omezení pro zasílání automatických odpovědí.
  • Pro zobrazení kalendáře umožňujícího výběr datumu klikněte na příslušný řádek. V kalendáři zvolte požadovaný den.
    minikalendar
 

Poznámka: Případy, kdy není automatická odpověď zasílaná, jsou popsané v příspěvku znalostní báze Nevrací se automatická odpověď.