Ako rýchlo po objednávke je webhosting vytvorený?

Webhosting je automaticky vytvorený na základe prijatej objednávky na skúšobnú dobu 18 dní (skúšobná doba je poskytovaná od 1.7.2013). Počas skúšobnej lehoty máte možnosť službu zadarmo vyskúšať a overiť si, či vyhovuje vašim požiadavkám. Na email, ktorý ste zvolili ako kontaktný, bude po spracovaní objednávky zaslaná záverečná správa s prihlasovacími údajmi. Ak využívate naše DNS,záznamy sú nastavené automaticky. V opačnom prípade nás požiadajte prostredníctvom kontaktného formulára o zaslanie potrebných informácií pre vášho technického správcu.
 
Zároveň po aktivácii je na email fakturačného kontaktu odoslaná výzva k platbe na prvé obdobie prevádzky služby po ukončení 18 dennej skúšobnej lehoty. Výzvu nájdete tiež v zákazníckom účte v sekcii Faktúry.
 
Služba bude predĺžená na zvolené obdobie po prijatí požadovanej čiastky na náš účet v plnej výške a jej spracovaním fakturačným systémom.
 
V prípade, že k vystavenej proforma faktúre neobdržíme platbu počas nasledujúcich 18 dní (t.j. do dátumu uplynutia skúšobnej doby), bude služba vypnutá a následne po 60 dňoch od vypnutia zrušená. Počas lehoty 60 dní je možné službu zaplatiť, a tým jej prevádzku obnoviť.