Premenovanie webhostingu - zmena domény

Prevod webhostingu na inú doménu je podľa nášho cenníka spoplatnený jednorázovou čiastkou 8 € bez DPH. O premenovanie je potrebné požiadať autorizovanou žiadosťou cez kontaktný formulár v administrácii účtu, kde je webhosting vedený. Ak sa pod rovnakým účtom nenachádza i nová doména, je potrebné buď priložiť k žiadosti prihlasovacie údaje k účtu, kde je vedená, alebo oba účty najprv zlúčiť.