Štatistiky návštevnosti

V rámci webhostingových programov a balíčkov je možné doobjednať si doplnkovú službu štatistík návštevnosti webu. Ak je služba aktívna, sú logy servera ukladané denne na FTP do priečinka stat. Tieto logy (štandardne v textovej podobe) sú následne ďalej spracovávané webovou aplikáciou, výstupom sú prehľadné grafické štatistiky návštevnosti. S vytvorenými grafmi a reportami je možné ďalej pracovať a výsledky archivovať. Tým získate absolútnu kontrolu nad Vašim webom, dátami a užívateľmi, ktorí na Váš web pristupujú.
 
Spracované grafy nájdete v rozhraní na adrese webstat.forpsi.com, a to po prihlásení sa názvom Vašej domény a príslušným heslom. Heslo je zasielané obratom po vytvorení služby v rámci celkovej záverečnej správy. Vo svojej zákazníckej administrácii si heslo môžete nechať preposlať alebo zmeniť na vlastné ---> na karte webu, v záložke "logovanie" nájdete odkaz na zmenu a znovuzaslanie, i link na rozhranie pre prístup.
 
Pred objednaním si môžete štatistiky prehliadnuť v demo účte. Prihláste sa na adrese webstat.forpsi.com, ako prihlasovacie údaje zadajte doménu: forpsi.demo a heslo: statistiky.
 
Vo vnútri aplikácie je možné:
  • sledovať celkovú, mesačnú či dennú návštevnosť
  • sledovať objem prenesených dát z webu či na web
  • získavať viac informácií o návštevách vyhľadávacích robotov (výhodné pre SEO optimalizáciu)
  • sledovať zaťaženie servera
  • získavať viac informácií o užívateľoch, ktorí navštevujú Váš web
  • sledovať najviac vyhľadávané slová na webe
  • sledovať IP adresy používateľov
  • sledovať podľa IP adries lokalitu (mestá, štáty,...)
  • vytvárať vlastné užívateľské reporty
  • mnohé ďalšie, ...
Logy v textovej podobe (uložené na FTP) vyzerajú takto (IP adresy a názov webhostingu boli zmenené)
 

apache (linux) 

XXX.XXX.XXX.XXX - - [01/Jan/2007:15:23:31 +0100] "GET /pics/horni_5.gif HTTP/1.1" 200 925 "http://www.xxx.xx/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)"

IIS (Windows)

2007-01-09 12:45:15 W3SVC2500821 NERO 81.2.194.66 GET /favicon.ico - 80 - XXX.XXX.XXX.XXX TTP/1.1 Mozilla/5.0+ (Windows;+U;+Windows+NT+5.0;+cs-CZ;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7 - - www.xxx.xx 404 2 1825 356 31
 
 
Webová aplikácia vyzerá nasledovne (iba na ilustráciu)
 
 
 
 
Ako je možné štatistiky k webu objednať
 
Objednávku doplnkovej služby "Štatistiky návštevnosti" vykonáte online. Na základe prijatej objednávky obdržíte výzvu k platbe. Po uhradení danej čiastky a pripísaní sumy na náš účet bude služba ešte v ten istý deň sprevádzkovaná.