Vytváranie subdomén

Subdoménu, alebo doménu 3. rádu, si môžete k svojmu už zriadenému webhostingu objednať cez online formulár. K novým variantom Easy, Advanced, Professional poskytujeme prvých 5 subdomén zadarmo, konfigurácia sa uskutočňuje v administrácii webhostingu.
 
Cena ďalšej subdomény je 0,40 €/mesiac bez DPH. Pri aktivácii je potrebné uhradiť prevádzku subdomény do konca predplateného obdobia webhostingu, následne je subdomená fakturovaná spoločne s webhostingom. Ide o subdoménu, ktorá má vlastný konfiguračný súbor, a tým pádom je i direktíva Server_name totožná s názvom subdomény. (Nejde teda o subdoménu vzniknutú prepísaním adresy, napríklad cez pravidlá mod_rewrite).
 
Ak nevyžadujete subdoménu s vlastným konfiguračným súborom, môžete vytvoriť tzv. virtuálnu subdoménu v control paneli http://cp.forpsi.com. Jej funkčnosť je zaistená pomocou prepisovania adries mod_rewrite a súboru .htaccess.
 
Pri prevádzke rozdielneho obsahu na rôznych aliasoch alebo subdoménach jedného webhostingu je potrebné počítať s tým, že jednotlivé aplikácie nie sú od seba nijak oddelené a spúšťajú sa pod jedným užívateľom. Pri napadnutí jedného redakčného systému na aliase/subdoméne sa scripty hackerov obvykle rozšíria i do ostatných aplikácií, ktoré sú prevádzkované na jednom webhostingu. Väčšie množstvo aplikácií tiež spotrebuje viac vyhradených prostriedkov servera; dochádza potom k ich rýchlejšiemu vyčerpaniu, čo môže nakoniec spôsobiť i nefunkčnosť webu.