Ako importovať a exportovať MySQL databázu v rozhraní phpMyAdmin

Na adrese https://webmysql.forpsi.com beží phpMyAdmin. Tu je potrebné sa prihlásiť loginom a heslom k danej MySQL databáze.
 
Ihneď po prihlásení na úvodnej stránke vľavo hore kliknite na "Databáza" -> následne nižšie na názov danej databázy (v našom prípade je databáza nazvaná "forpsi_test") -> hore v rovnakej ponuke kliknite na tlačidlo "Import". Súbor s databázovými tabuľkami cez tlačidlo "Prechádzať" vyberte z počítača, eventuálne ešte pred začatím samotného importu upravíte "Znakovú sadu súboru" a nakoniec cez tlačidlo "Vykonaj"  do rozhrania databázu naimportujete (či sa správne nachádzate na importe MySQL databázy v rozhraní phpMyAdmin si môžete skontrolovať podľa obrázka nižšie).
 
Maximálna veľkosť importovaného súboru je obmedzená na 128MB.
 
 
De facto rovnaký postup, ale cez tlačidlo export, je možné uplatniť pri exporte databázy (tabuliek) z phpMyAdmina s tým, že máte možnosť si pri exporte nadefinovať jeho spôsob a, samozrejme i formát súboru.
 
Pozn.
Ak Vám naše rozhranie z nejakého dôvodu nevyhovuje, resp. ak chcete naimportovať databázu iným spôsobom, potom ju prípadne môžete naimportovať z FTP servera webhostingu za použitia vlastného scriptu, avšak s ohľadom na konfiguráciu Vášho zdieľaného webhostingového serveru. Napr. pri použití PHP scriptu je potrebné predovšetkým brať ohľady na PHP limity post_max_size a upload_max_filesize.