Total Commander ako FTP klient

Total Commander svojim zameraním patrí medzi súborových manažérov - teda programy, ktoré slúžia na správu priečinkov v počítači. Viac-menej perfektnú prácu vykonáva i ako FTP klient. Pomocou Total Commandera sa dá komletne spracovávať FTP účet, uploadovať dáta na FTP, spravovať priečinky a ich atribúty a mnoho iného. Poďme sa pozrieť na základné nastavenia Total Commandera ako FTP klienta, a tiež na jeho základné funkcie.
 
Pripojenie k FTP pomocou Total Commandera
 
Konfigurácia nového FTP pripojenia je (vrátane jeho uloženia) podrobne popísaná v príspevku znalostnej bázy Total Commander.
 
Zmena atribútov pomocou CHMOD na linuxovom serveri
 
Servery bežiace na linuxovom jadre s apache umožňujú nastavenie atribútov pre zápis skriptom pomocou CHMOD. Môžete potom súboru, prípadne priečinku, udeliť rôzne právo pre vlastníka, skupinu a "svet". Na právo zápisu tak môžete napr. nastaviť atribút 777, či naopak nastaviť právo 644 na zákaz zápisu skriptom. Atribúty sa dajú nastaviť pomocou záložky "Súbor". Kliknite si teda vo svojom FTP účte na súbor či priečinok, ktorému chcete zmeniť atribút (prípadne si pomocou klávesy Insert označte viac súborov). Prejdite do menu "Súbor" a vyberte položku "zmena atribútov".
 
 
V otvorenom okne "Zmena atribútov" nastavte požadované atribúty (buď zakliknutím alebo vpísaním čísla atribútu).
 
 
Práca so skrytými súbormi
 
Niektoré súbory na webe môžu mať atribút skrytý. Sú to všetky súbory začínajúce bodkou. Jedným z najčastejšie používaných je súbor .htaccess. Vďaka týmto súborom sa často stáva, že web prestane fungovať alebo nie je možné odstrániť určité priečinky, ktoré súbor obsahujú. Pri štandardnom nastavení Total Commandera nie sú tieto súbory zobrazované.
 
Na ich zobrazovanie je potrebné zmeniť nasledujúce nastavenie. Jednak ide o povolenie zobrazovania skrytých súborov, ďalej potom nepoužívanie príkazu MLSD na vylistovanie obsahu (týka sa verzií Total Commandera od 7.55).
 
1. Vo verzii do 7.50 prejdite do menu "Sieť" a vyberte položku "FTP - zobraziť skryté súbory". Akonáhle je táto voľba vybraná (zakliknutá), budú sa skryté súbory zobrazovať.
 
 
2. Vo verzii 7.55 si naviac ešte zobrazte okno "Podrobnosti o pripojení FTP" (menu "Sieť" - "Protokol FTP - Pripojiť k serveru..." - vyberte účet a kliknite na tlačidlo "Upraviť"). Prejdite na kartu "Upresniť" a zrušte zakliknutie voľby "Pre výpis priečinkov použiť príkaz MLSD".
 
 
Najviac používané klávesy v Total Commanderi
 
Na obrázku uvedenom nižšie nájdete najviac používané klávesy a klávesové skratky v Total Commanderi.