Problém so zápisom cez skript

PHP, ASP alebo .NET skripty bežia pod iným užívateľom, ako je FTP užívateľ. Pretože do adresára, ktorý bol nahraný cez FTP, môže štandardne zapisovať iba ten istý užívateľ (a na linuxe i skupina, v ktorej sa nachádza), nemajú skripty právo zápisu. Situáciu je možné riešiť takto:
  1. na linuxe si nastavíte cez FTP klienta práva aspoň 757 (zápis vlastníkom = FTP užívateľ + zápis ostatnými užívateľmi - v tomto prípade ide o užívateľa, pod ktorým je spúšťaný skript). Bližšie informácie nájdete v príspevku týkajúcom sa nastavenia práv na linuxe.
  2. na windows - tu je možné použiť na úpravu oprávnení Control Panel. Bližšie informácie nájdete v príspevku týkajúcom sa nastavenia práv na windowse.