Konfigurácia serverov

Windows webhosting od FORPSI je moderné hostingové prostredie postavené na stabilných základoch virtualizačnej technológie Microsoft Hyper-V a Microsoft Windows Server. Vďaka tejto kombinácii môžeme zákazníkom ponúknuť podporu najnovších technológií spoločnosti Microsoft na svojom webhostingu.
 
Softwarová konfigurácia serverov:
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
- IIS 7.5
  - URL Rewrite 2.0
  - IIS Remote manager
  - IIS WebDeploy
  - ISAPI Rewrite 3 (.htaccess Apache mod_rewrite)
- FTp a FTPS prístup
 
Podporované skriptovanie:
- ASP.NET (konfigurácia)
- PHP v režime FastCGI (konfigurácia)
- Perl v režime FastCGI
- HTML, CSS, JS
- SSI - Server Side Includes
- Flash/Shockwawe
- Silverlight