403 Forbidden

Ak sa objaví nasledujúca chybná stránka,
 
 
mohlo dôjsť k týmto možnostiam:
  1. V adresári /xxx (v tomto prípade) chýba indexový súbor (index.php, index.html,...).
  2. V adresári je súbor .htaccess s direktívou, ktorú nie je možné použiť.
  3. K súboru nie je prístup kvôli nesprávne nastaveným právam.
Riešením je v prvom prípade pomenovať úvodný súbor korektne a v druhom prípade odstrániť súbor .htaccess. V treťom prípade zmeníte práva ku skriptom a adresárom. Postupujte podľa príspevkov: Práva na linuxe a 500 Internal Server Error.