Čo je to SSL a ako ho zrealizujete?

Služba SSL slúži k šifrovaniu spojenia pre protokol HTTP. Formuláre a citlivé dáta od klienta na server sa teda zasielajú šifrovane/zabezpečene.

Na zdieľanom webhostingu službu prevádzkujeme prostredníctvom tzv. SNI (Server Name Indication, https://cs.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication). Umožňuje prevádzku rôznych certifikátov na jednej IP adrese a porte, v prehliadači sa zobrazuje adresa v štandardnom tvare https://www.doména.sk. Rozšírenie SNI dnes podporujú všetky aktuálne webové prehliadače (táto metóda zabezpečeného spojenia nefunguje napríklad v kombinácii Internet Explorer + Windows XP).

Certifikáty zabezpečujúce šifrované spojenie so serverom je možné vydať nasledovne:
  • podpísané dôveryhodnou autoritou Let´s Encrypt - v rámci tohto certifikátu sa platí iba služba SSL;
  • podpísané medzinárodne uznávanou autoritou (QuickSSL, RapidSSL - tu je nutnosť platby ako za certifikát, tak za prevádzku SSL).

Ponúkané certifikáty
 
QuickSSL
QuickSSL je vhodný na zabezpečenie šifrovaných transakcií medzi návštevníkom stránok a serverom. QuickSSL certifikát neposkytuje údaje o identite prevádzkovateľa webových stránok, poskytuje iba informácie o doméne. QuickSSL certifikát je plne dôveryhodný vo všetkých rozšírených webových prehliadačoch od verzií IE 5.01+, Netscape 4.7+ a Mozilla 1+ po súčasnosť a je taktiež plne dôveryhodný vo všetkých nových moderných prehliadačoch, vrátane mobilných zariadení typu SmartPhone a pod.

RapidSSL
RapidSSL Wildcard je 128/256 bitový SHA-2 certifikát na zabezpečenie všetkých subdomén. Jeho výhodou je podpora vo väčšine moderných webových prehliadačoch spoločne s jednoduchou inštaláciou. Umožňuje zabezpečenie rozsiahlejších systémov s viac subdoménami za nízku cenu.
 
Let's Encrypt
Let's Encrypt je internetová certifikačná autorita, podporovaná napr. spoločnosťami Mozilla Foundation, Akamai, Cisco Systems a Chrome. Ide o automatizovanú službu, ktorá na základe jednoduchého overenia poskytne žiadateľovi dôveryhodný certifikát. Certifikáty Let's Encrypt sú podporované vo všetkých variantoch zdieľaného webhostingu FORPSI. Vydanie i automatická obnova týchto certifikátov je zadarmo, pre spoľahlivú funkčnosť je iba nutné zaistiť stále nasmerovanie zabezpečenej domény na webserver FORPSI.
 
Objednávku SSL služby uskutočníte podľa tohto návodu.