Testovanie webhostingu pred nasmerovaním DNS

Ak potrebujete vyskúšať Váš web bez toho, aby doména v DNS semerovala na náš server (chcete k nám presťahovať webhosting a najprv si ho chcete pripraviť, otestovať...), použite súbor HOSTS na Vašom počítači. Tento súbor slúži k lokálnemu prekladu doménových názvov na IP adresy a "zastupuje" tak verejné DNS servery.
 
Súbor hosts nájdete:
  1. Linux - /etc/hosts
  2. Windows - c:\windows\system32\drivers\etc\hosts alebo si nechajte vyhľadať "hosts" v ponuke štart. POZOR! Vo Windows Vista a novších je potrebné pri spúšťaní textového editoru (Wordpad, Notepad) zvoliť "Spustiť ako správca" pomou pravého tlačidla, inak nebude možné súbor hosts uložiť.
Do tohto súboru potom pripíšte riadok s IP adresou a názvom Vašej domény a súbor uložte. Príklad:
 
 
Po pridaní riadku s IP adresou servera s Vašou doménou do súboru hosts reštartujte internetový prehliadač. Následne po opätovnom spustení internetového prehliadača a zadaní adresy http://www.domena.cz sa budú stránky načítať už zo servera s IP adresou 81.2.195.72. Prehliadač zistí, že je v súbore hosts uvedená príslušná IP adresa a ďalej sa už nepýta DNS serverov, ale rovno sa pripája k zadanému serveru.