Pripojenie k databáze a jej administrácii

Priame pripojenie k našim databázam už nie je povolené. Súčasné pripojenia zostávajú zachované, ale nové sa nepovoľujú. V prípade, že je potrebné zmeniť terajšiu povolenú IP adresu, je potrebné napísať autorizovanú žiadosť s uvedením, že ide o už povolené pripojenie.
 
Na správu databáz poskytujeme nasledujúce rozhrania:
 
1. MySQL - phpMyAdmin: https://webmysql.forpsi.com/.
 
Ak sa nedokážete prihlásiť, napíšte, prosím na Zákaznícku podporu autorizovanú žiadosť o kontrolu evidencie (pravdepodobne ide o databázu staršieho dátumu, kedy webové rozhranie nemôže získať informáciu o serveri z evidencie).
 
2. MSSQL - myLittleAdmin: https://webmssql.forpsi.com/
 
3. PostgreSQL - phpPgAdmin: https://webpgsql.forpsi.com/
 
Vzorové skripty na pripojenie k databáze MySQL, PostgreSQL a MSSQL nájdete v sekcii Príklady skriptov.