Zmena formátu názvu databázy

Od februára 2012 je pre všetky novo zriaďované SQL databázy používaný iný formát názvu a východzieho užívateľa. Názov databázy a meno užívateľa sa už neskladajú z názvu domény, ako to bolo doposiaľ. Všetky ostatné databázy zriadené skôr pod názvom domény, zostávajú bez zmeny názvu. 
Nový formát zavádzame nielen z dôvodu unifikácie služby, ale tiež pre uľahčenie evidencie a manipulácie so službami.
 
Príklad nových údajov:
SERVER (hostiteľ): d219um.forpsi.com

DB (databáza): f155

LOGIN (uživ. meno): f155

PASS (heslo): ******