Čo v DNS znamená znak zavináča (@)

V systéme DNS záznamov zastupuje znak zavináča celý doménový názov. To znamená, že ak je znak zavináča prítomný v návode na nastavenie DNS (napr. takto @ A 81.2.194.222), potom tento zápis v prenesenom význame je možné napísať i takto: domena.cz A 81.2.194.222. Ako si môžete všimnúť, v druhom zápise je znak zavináča nahradený práve názvom domény. DNS systém Forpsi so znakom zavináča nepracuje, nie je teda možné tento konkrétny znak do DNS nastaviť. V administrácii DNS je však už pevne nastavený ako doménový názov, viď obrázok nižšie.
 
 
 
 
Ako môžeme na obrázku vidieť, znak zavináča je v systéme už pevne zastúpený názvom domény. Nie je nutné ho do systému vpisovať. Záznam @ A 81.2.194.222 (resp. domena.cz A 81.2.194.222) teda vložíte do systému takto: