Zabezpečenie prístupu do adresára

Zaheslovanie adresárov je pri webhostingu možné jednoducho nastavovať v Control paneli na adrese http://cp.forpsi.com/.
 
Manuálne nastavenie cez FTP
 
Na linuxe je možné adresár zaheslovať cez súbor .htaccess - je povolená direktíva AuthType basic. Takéto zabezpečenie vyzerá, napríklad takto:
 
 
Subor .htaccess (obsahuje nasledujúce riadky, ftplogin nahraďte Vašim ftploginom)
 
 
- Variant pre staršie servery:
 
 
- Variant pre cluster ftpx.forpsi.com (htdocsX nahraďte napr. podľa výpisu phpinfo() ):
 
 
 
Subor .htpasswd (obsahuje povolené názvy a heslá v tomto tvare)
 
Ako vytvoriť heslo? Ak máte inštaláciu apache, potom použite k vygenerovaniu program htpasswd a nasledujúcu syntax:

- parameter c znamená, že sa vytvorí nový súbor; parameter b znamená, že na príkazový riadok môžete napísať i heslo. Keď pridávate nového užívateľa, nie je parameter c potrebný.
 
 
 
Na webe je možné nájsť väčšie množstvo utilít pre generovanie .htaccess - napríklad veľmi praktický htpasswd generator.
 
Súbor s heslami nakoniec nahráme do adresára, ktorý sme špecifikovali v súbore .htaccess (odporúčame ho nahrať do adresára, ktorý nie je prístupný cez prehliadač - čo je adresár /data v roote FTP).