Zistenie konfigurácie PHP

Použite funkciu phpinfo(). Vytvorte si súbor napríklad info.php a doň vložte nasledujúci riadok:
 

Nahrajte súbor do adresára /www (alebo rootu webu) a na výstup skriptu sa potom pozrite cez prehliadač:
http://www.vasadomena.sk/info.php
 
Na zistenie verzie PHP je možné tiež použiť funkciu phpversion, ktorá vracia priamo číslo verzie.
Použitie napríklad tu: