Konfigurácia ASP.NET

Konfigurácia ASP.NET na aktuálnych webhostingových serveroch s OS Windows Server:
 
- .NET Framework 4.6
    - Classic/ Integrated mode*
    - FULL Trust level
 
- Dedicated Application Pool s plným oprávnením zápisu do priestoru webhostingu
    - CPU limit 25%
    - Memory limit 192MB*
 
* Po dohode je možné toto nastavenie upraviť.
 
 
Rozšírenia:
Silverlight, MVC 1 až MVC 5, RiaServices, MS Charts, MS XML, OleDB, ODBC, AJAX, ADO, ADO.NET, MySQL Connector/Net, nPgsql
 
Na všetkých našich webhostingových serveroch je možné využívať lokálny State Server na držanie sessions v ASP.NET.