Viac ASP.NET aplikácií na webhostingu

Aplikačné adresáre umožňujú zákazníkom prevádzkovať viac nezávislých ASP či ASP.NET aplikácií v jednom priestore webhostingu. Nastavenie aplikačných adresárov je možné uskutočňovať pomocou Control Panelu. Počet aplikačných adresárov je obmedzený podľa zvoleného variantu webhostingu.
 
Upozornenie!
Ak prevádzkujete ASP.NET aplikáciu v roote (štandardne adresár /www) a zároveň chcete prevádzkovať odlišnú ASP.NET aplikáciu v aplikačnom podadresári, môžete naraziť na problém, keď aplikácia z aplikačného adresára bude neustále načítavať informácie z hlavného web.config súboru. V tomto prípade je potrebné v hlavnom web.config súbore zakázať dedenie pre "podriadené" aplikácie. To docielite tým, že sekciu system.web uzavriete do sekcie location, ktorú zakážete dedením pre "podriadené" aplikácie.
 
Výsledok hlavného web.config súboru bude potom vyzerať takto:
 
 
 
Viac informácií o tomto probléme nájdete napr. tu: