Inštalácia CMS Joomla

Systém Joomla je naprogramovaný v PHP, a preto k jeho prevádzke odporúčame webhosting s OS Linux, kde inštalácia nevyžaduje žiadne úpravy.
 
Zoznam kapitol:
  • Kapitola 1 - Čo je to RS Joomla
  • Kapitola 2 - Kde stiahnuť Joomlu
  • Kapitola 3 - Aké nastavenia webservera Joomla požaduje
  • Kapitola 4 - Príprava inštalácie
  • Kapitola 5 - Inštalácia
  • Kapitola 6 - Dokončenie inštalácie
Kapitola 1 - Čo je to RS Joomla
 
Joomla je slobodný open source CMS (content management system - redakčný systém), určený k publikovaniu informácií na internete a intranete. Ide o tzv. voľne šíriteľný program napísaný v licencii GNU/GPL. Tzn. že je možné ho zadarmo spúšťať, kopírovať, distribuovať, študovať, meniť a zlepšovať ho (jeho zdrojový kód).
 
Kapitola 2 - Kde stiahnuť RS Joomla
 
Redakčný systém Joomla je možné stiahnuť na domovskej stránke www.joomla.org.
 
Kapitola 3 - Aké nastavenia webservera Joomla požaduje
 
Joomla požaduje tieto parametre webhostingu:
PHP 4.4.3 a vyššie
Mysql 4 a vyššie
 
Kapitola 4 - Príprava inštalácie
 
Z domovskej stránky www.joomla.org si stiahnite inštalačný balíček a ten na svojom počítači rozbaľte (z dôvodu veľkosti je zabalený archivačným programom). Súbory potom nakopírujte na FTP buď do rootu webu (priečinok www), alebo do ľubovoľného priečinka vo vnútri adresára www (tento priečinok ale budete musieť uvádzať v adrese pri inštalácii a následne i pri spúšťaní Joomly).
 
Kapitola 5 - Inštalácia
 
Inštaláciu uskutočníte pomocou webového prehliadača. Do neho napíšte názov svojej domény a následne ho potvrďte (ak ste nahrali inštaláciu do podadresára, je potrebné podadresár do adresy pridať - pr. http://vasedomena.cz/podadresar/ ). Inštalácia sa začne okamžite.
 
Postup v inštalácii:
1) Zvoľte si požadovaný jazyk a kliknite na "ďaľší".
 
2) Následne prebehne predinštalačná kontrola. Je dôležité, aby v prvom odseku bolo všade ÁNO. Druhý odsek sú iba odporúčané hodnoty. Niektoré je možné na požiadanie zmeniť, nie je to však nutné. Ak sú v prvom odseku samé Áno, kliknite na "ďalší".
 
 
3) V treťom kroku si môžete prečítať licenčné podmienky. Po prečítaní kliknite na "ďalší".
 
4) Vo štvrtom kroku nastavte databázu. Ako typ ponechajte MySQL. Údaje ako hostiteľ (MySQL server), login, heslo a názov databázy, vyplňte presne podľa záverečnej správy, ktorú sme Vám zaslali po vytvorení webhostingu.
 
 
5) V piatom kroku odporúčame ponechať nepoužívať FTP vrstvu.
 
 
6) V šiestom kroku vyplňte údaje o webe a opäť kliknite na "ďalší".
 
7) Hotovo. Inštalácia prebehla úspešne.
 
Kapitola 6 - Dokončenie inštalácie
 
Na dokončenie inštalácie je nutné prihlásiť sa na FTP a zmazať zo zložky s Joomlou priečinok install. Po jej odstránení bude inštalácia kompletne dokončená a Joomla bude pripravená na použitie.